Solitours tilbyder ture som vi selv arrangerer, i København og Omegn. Det er både gå, cykel og bus ture, som hver for sig har et tema og en lokation.

Vi har på baggrund af vores aktive deltagelse i mere end 30 års bytransformation, dels  som fysisk aktive borgere, og dels som debattører og demokratisk valgte repræsentanter, deltaget i kampene om retten til at fortælle byen, dens historie – og retten til byrummet.

Ud over vores akademiske uddannelser, har vi som noget særligt kropslige erfaringer. Vi er således en del af et netværk af aktører der gennemkrydser den by vi lever i og har deltaget i lange rækker af processer der er forankret i interessen for vores by og hvordan det skal være  at leve og bo i den. Det medfører, at vi har muligheden for at trække på et græsrodsbaseret netværk med en stor udbredelse, over en lang række faglige felter uden for vores egne specialeområder.

I nedenstående kalender kan du finde flere oplysninger om tidspunkt og sted. For at deltage i en tur skal du købe en billet ved at følge linket.

 

Åbne ture

Aktuelle åbne ture